An Giang: Phát triển vật liệu xây dựng không nung

In bài này

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Sở triển khai An Giang đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng năm 2016.

Trong đó, từng ngành quản lý có kế hoạch cụ thể nhưng được thực hiện đồng bộ và bám sát các Nghị quyết, mục tiêu phát triển của tỉnh. Ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở thi công An Giang cho biết: Năm 2015, các ngành do Sở xây dựng An Giang đều đạt được kế hoạch đề ra và có kết quả cụ thể như: Trong năm 2015, TP Châu Đốc đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là thành thị loại II, khía cạnh khác, một số ít địa phương khác cũng đã được nâng cấp thành phố. Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP Châu Đốc với công suất 5.000m³/ngđ đã hoàn thành GĐ 1; dự án bất động sản Hệ thống thu gom và xử lý nước thải TP Long Xuyên với công suất 60.000m³/ngđ đã khởi công.

vat lieu xay dung khong nung

Hiện nay trên toàn tỉnh đã có 6 cơ sở và DN đầu tư tạo ra gạch không nung với công suất thiết kế là 53,44 triệu viên/năm, sản lượng sản xuất là 35,44 triệu viên/năm.

Được coi là điểm sáng trong công tác thực hiện và phổ biến dùng các loại vật liệu xây không nung (VLXKN) tại phía Nam, từ đó, An Giang đã đón nhiều đoàn tới tham quan, học tập sự trải nghiệm. Đặc biệt, đến hiện giờ đã có gần 1.200 lò gạch thủ công ngừng hoạt động hoặc tháo dỡ (kế hoạch đề ra là 168 lò). Hiện trên địa bàn tỉnh còn 347 lò (trong đó, 04 lò kiểu Thái; 02 lò đứng liên tiếp; 04 lò trấu cải tiến và 154 lò Hoffman). Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và thông tư giải đáp của Bộ xây về tạo ra, phổ biến và dùng VLXKN, đến hiện giờ, toàn tỉnh đã có 6 cơ sở và DN đầu tư tạo ra gạch không nung với công suất thiết kế 53,44 triệu viên/năm, sản lượng tạo ra là 35,44 triệu viên/năm. Theo đó, các CĐT đã nghiêm túc thực hiện việc dùng VLXKN, cụ thể đã có 209 dự án đầu tư xây dựng (bao gồm đề án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước sử dụng VLXKN, với khối lượng khoảng 3,49 triệu viên, trong đó, TP Long Xuyên và TP Châu Đốc dùng 100% VLXKN, các huyện, thị xã còn lại dùng 50%.

Cũng trong năm 2015, An Giang đã bắt đầu thi công 02 đề án nhà mặt phố ở xã hội KDC Tây Đại học và KDC Bắc Hà Hoàng Hổ trên địa bàn TP Long Xuyên, với tổng quy mô hơn 14.500m² tương ứng 943 căn hộ. hơn nữa, các chương trình nhà ở khác cũng đã hoàn thành như Chương trình support người có công với cách mạng về nhà ở GĐ 2013 - 2015 đã support 2.020 căn nhà; Chương trình xây cụm - tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ GĐ II (2008 - 2014): Tổng số cụm - tuyến dân cư là 42 đề án, diện tích sử dụng 196,62ha, bố trí được 11.262 nền nhà mặt phố, trong đó, đã hoàn kết quả tốt tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xét duyệt được 11.195/11.262 đất nền và hiện đã có 10.064 hộ vào ở. Kế hoạch năm 2016 sẽ bố trí đủ các hộ vùng ngập lũ và sạt lở vào các cụm - tuyến dân cư.

Phát huy thành tích, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, CBCNV Sở xây An Giang đã đưa ra kế hoạch cụ thể cho mỗi lĩnh vực nhằm đạt được kết quả cao nhất. Đáp ứng yêu cầu đô thị hóa, Sở xây dựng An Giang đã đưa ra kế hoạch giải quyết nhiều vấn đề trong lĩnh vực quản lý quy hoạch thi công, kiến trúc, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật… Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn để thực hiện 02 dự án bất động sản nâng cấp và phát triển thành thị TP Long Xuyên và TP Châu Đốc; tổ chức đề án công nhận 3 thị trấn là thành thị loại IV, V; làm tăng quản lý nhà nước ngành xây trên chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch trong các khu đô thị, khu thành phố trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế thành phố, tiến hành quy chế quản lý quy hoạch, thiết kế thành thị để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch và kế hoạch...

Để ổn định chỗ ở cho cán bộ viên chức của địa phương, Sở xây dựng An Giang đã có kế hoạch đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 dự án nhà mặt phố ở xã hội Tây Đại học và Bắc Hà Hoàng Hổ. Tiếp tục triển khai các Chương trình mục tiêu,dự án về nhà ở; tiến hành cụm - tuyến dân cư vượt lũ GĐ II (đôn đốc công đoạn) và GĐ II làm dài thêm (khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển thị trường nhà đất trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020.

Mai Thanh - Theo Báo Xây Dựng