Điều chỉnh quy định quản lý xây dựng ven đường Võ Nguyên Giáp

In bài này

Sở Xây dựng vừa điều chỉnh quy định quản lý xây dựng ven đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Theo đó, 13 lô đất quy hoạch theo mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp có ký hiệu từ A1 đến A7 và từ B1 đến B6, chủ dự án được xây dựng tầng cao tối đa 25 tầng, tổng chiều cao tối đa 85m.

Số tầng cao được tính từ tầng trên mặt đất, tầng nửa hầm, tầng tum, tầng áp mái, tầng kỹ thuật. Về chỉ giới xây dựng phải lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ. Ban công vươn 1,5m so với chỉ giới xây dựng. Phía tiếp giáp trong các đường quy hoạch 10,5m, 7,5m lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

duong dai tuong vo nguyen giap

Phía cạnh biên hông thửa đất mỗi cạnh lùi 2,5m so với ranh giới đất. Đối với phần ram dốc, bậc cấp lùi tối thiểu 1,5m so với chỉ giới đường đỏ; riêng phía mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ.

Quy định quản lý xây dựng ở các vị trí đất khác ở các đường quy hoạch còn lại, chiều cao công trình đường 10,5m là 15 tầng, tương ứng cao 48m; đường 7,5m cao 12 tầng, tương ứng cao 40m; đường 5,5m cao 9 tầng, tương ứng cao 30m.

Chỉ giới xây dựng lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ ở tất cả các tuyến đường. Ban công vươn 1,5m so với chỉ giới xây dựng. Riêng các cạnh biên không giáp đường quy hoạch lùi tối thiểu 1,5m và không vươn ban công. Bậc cấp ram dốc lùi tối thiểu 1,5 so với chỉ giới đường đỏ.

Sở Xây dựng lưu ý các chủ dự án khi đầu tư xây dựng công trình từ việc ghép thửa từ 2 lô đất liền kề trở lên và có nhu cầu về số tầng cao hơn so với quy định phải được Sở Xây dựng xem xét trình UBND thành phố quyết định.

Theo Báo Đà Nẵng