Giá trúng thầu vượt giá gói thầu gần 2,764 tỷ đồng

In bài này

Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty CP Xây dựng Tân Nam vừa trúng Gói thầu VH3-05: Xây dựng đường nối Quốc lộ 46 với đường ven sông Lam đoạn từ Km4+359.54 đến đoạn Km8+246.7. Điều đáng nói ở đây là giá trúng thầu này vượt gần 3 tỷ đồng so với giá gói thầu dự toán được phê duyệt.

Cụ thể, giá trúng thầu là 164.326.845.000 đồng, trong khi giá gói thầu dự toán đã được phê duyệt là 161.562.015.164 đồng (giá trúng thầu cao hơn gần 2,765 tỷ đồng so với giá gói thầu).

gia trung thau duong bo

Gói thầu VH3-05: Xây dựng đường nối Quốc lộ 46 với đường ven sông Lam đoạn từ Km4+359.54 đến đoạn Km8+246.7 thuộc Dự án Phát triển đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP. Vinh. Các hạng mục của Gói thầu bao gồm: cầu và đường nằm trên tuyến đường nối Quốc lộ 46 và đường ven sông Lam, thuộc địa phận TP. Vinh, Nghệ An; phần cầu Rào Đừng rộng 20 m, chiều dài cầu tính hết đuôi mố là 48,1 m; phần đường dài 3.886,06 m, chiều rộng đường 12 m. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng là 16 tháng. Dự án này do Ban quản lý Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh làm bên mời thầu với tổng mức đầu tư là 153 triệu USD.

Ngoài gói thầu nêu trên, Công ty TNHH Hòa Hiệp còn trúng 2 gói thầu nữa thuộc Dự án này với tư cách liên danh với nhà thầu khác với tổng trị giá trúng thầu là 326,362 tỷ đồng. Trong đó, Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Thành Công - CT465 trúng Gói thầu VH3-1: Xây dựng đường Hưng Tây - Vinh đoạn từ Km0+0.00 đến Km2+800 (gồm cả cầu vượt sông Kẻ Gai) với giá trúng thầu là 180,264 tỷ đồng. Liên danh Hòa Hiệp - Thịnh Hưng trúng Gói thầu VH2-23: Nâng cấp và cải tạo tuyến mương xung quanh thành cổ Vinh với giá trúng thầu 145,998 tỷ đồng.

Công ty TNHH Hòa Hiệp có trụ sở tại TP. Vinh, Nghệ An, được thành lập năm 1994 với ngành nghề chính là xây dựng công trình giao thông, thủy lợi với nguồn vốn ban đầu là 3,5 tỷ đồng. Công ty TNHH Hòa Hiệp từng thi công các công trình như: Công trình mô phỏng Núi Chung ở Quảng trường Hồ Chí Minh; Rải thảm đường ven sông Lam… Mới đây nhất là công trình nâng cấp cải tạo kênh Bắc (TP. Vinh) thuộc hợp phần 2 - Cải thiện môi trường thuộc Dự án nêu trên.

Dự án nêu trên sử dụng nguồn vốn vay của Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới, do đó việc đánh giá HSDT tuân thủ theo các quy định của nhà tài trợ.

Trần Nam - Báo Đấu Thầu