Nghệ An: Người dân hiến hơn 5 triệu m2 đất xây dựng nông thôn mới

XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG | THẦU XÂY DỰNG | NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Vietnamese Chinese (Simplified) English Japanese
  • Xây Dựng Bình Dương | Thầu Xây Dựng
  • Xây Dựng Bình Dương | Thầu Xây Dựng

Nghệ An: Người dân hiến hơn 5 triệu m2 đất xây dựng nông thôn mới

Đó là một trong những kết quả đáng khích lệ nhờ việc làm tốt công tác vận động quần chúng và thực hiện tốt quy chế dân chủ tại các xã, phường, thị trấn của Nghệ An trong thời gian qua.

Toàn tỉnh có 480/480 xã, phường, thị trấn có Ban Thanh tra nhân dân, trong đó có 311/480 (chiếm 66%) Ban Thanh tra nhân dân hoạt động tốt; 100% xã, phường, thị trấn có Ban giám sát đầu tư cộng đồng, trong đó 42,7% ban hoạt động có hiệu quả.

nghe an hien dat xay dung nong thon

Năm 2015, Nghệ An đã tổ chức thực hiện có hiệu quả những việc phải công khai để dân biết, dân bàn, quyết định và nhân dân giám sát, trong đó tập trung công khai các dự án, quy hoạch đất, khu, cụm công nghiệp, dân cư, mức giá bồi thường thu hồi đất của nhân dân, chủ trương vay vốn phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ huyện nghèo như chương trình 134, 135, 301 của Chính phủ, các quy định về thủ tục hành chính, các dự án công khai xin ý kiến dân trước khi thực hiện.

Những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong đền bù giải phóng mặt bằng được tập trung giải quyết, tạo điều kiện cho các dự án, các chương trình KT-XH đẩy nhanh tiến độ thực hiện như dự án VSIP của Tập đoàn BECAMEX ở Hưng Nguyên, dự án xây nhà máy thép của Tập đoàn Tôn Hoa Sen tại Khu công nghiệp Đông Hồi, Thị xã Hoàng Mai;...

Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, trong năm 2015, nhân dân đã hiến 242.903 m2 đất, nâng tổng số diện tích đất nhân dân đã hiến là 5.217.919 m2; đóng góp 179.280 ngày công và nâng tổng số ngày công đến nay là 4.241.884 ngày công và 4.513,3 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Phương Thảo - Báo Nghệ An

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN CÔNG TY:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương

MST: 

Điện thoại: 0917.114.139 - 0985.554.139

Website: www.xaydungbinhduong.net | Mail: hotro.xaydungbinhduong@gmail.com

LIÊN KẾT

Top