Hơn 12.000 công trình xây dựng được kiểm tra, nghiệm thu trong năm 2015

In bài này

(Xây dựng) - Tổng hợp báo cáo từ các địa phương cho thấy, trong năm 2015, ngành xây dựng đã kiểm tra, nghiệm thu 12.440 công trình xây dựng; Bộ Xây dựng đã kiểm tra, nghiệm thu 155 công trình cấp I và cấp đặc biệt.

12000 cong trinh
Ảnh minh họa.

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng cũng đã tổ chức trên 100 đợt kiểm tra chất lượng các công trình; chấp thuận nghiệm thu và đưa vào sử dụng từng phần hoặc toàn bộ 11 công trình cấp quốc gia

Vũ Huyền